•  

  •  

Lit – 600

Lampa stosowana w terapii fotodynamicznej przeciw mikroorganizmom, teraz zyskała nowy, bardziej ergonomiczny kształt i nowe funkcje:

  • tzw. „uchwyt piórowy” zapewniający łatwiejszą pracę i większą precyzję operowania lampą,
  • ruchome końcówki,
  • 5 rodzajów końcówek,
  • zwiększona pojemność baterii,
  • Inteligentne Funkcje Automatyczne.

Dezynfekcja aktywowana światłem (ang. Light Activated Desinfection LAD) jest bezpiecznym i skutecznym sposobem leczenia infekcji w jamie ustnej.Polega na zastosowaniu substancji wrażliwej na działanie światła czerwonego (tzw. fotouczulacz), która wiąże się ze strukturami mikroorganizmów, a nie wiąże się z komórkami ludzkimi. Pod wpływem strumienia światła czerwonego tworzy się tlen singletowy i reaktywne formy tlenu (ang. Reactive Oxygen Species ROS), które natychmiast niszczą mikroorganizmy, nie mając żadnego wpływu na tkankę ludzką.

1